MINA BERÄTTELSER 


Titta gärna på denna korta (36 minuter) berättelse om en liten del av hela min långa resa. Nedan följer även olika brev med mera från min kämpande tid mot rättssystemet och den orättvisa jag gått igenom. 

KORT BERÄTTELSE

Skattemyndigheten godtar att ni redovisar 6 procent moms på entrèavgifterna..

Svar till Restaurang Ringbaren (Bilaga 2)

Bilaga 4 (Sid 1)


Förklaring till förfrågan från 2014-04-03

Tjänsteanteckning (Bilaga 5)


2014-04-09