ALLMÄNNA HANDLINGAR


Nedan följer handlingar (Inspelningar) från Tingsrätten i Jönköping.

Såvitt det är förstått så är det lagligt att publicera detta, är det någon som har invändningar så mejla oss på draganskamp@gmail.com så rättar vi till det som anses vara stötande. 

Att ta del av allmänna handlingar


Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad. Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post. Du kan även hämta kopiorna i på plats.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.


Källa:

https://www.domstol.se/stockholms-tingsratt/om-tingsratten/bestalla-domar-och-beslut/bestalla-domar-och-beslut/